Pravni okvir za vaš biznis
Registracija osnivanja privrednih subjekata
http://www.adobe.com/go/getflashplayer

Registraciju osnivanja obavlja Agencija za privredne registre i to preko jednošalterskog sistema registracije. Jednošalterski sistem registracije omogućava da se sa registracijom osnivanja istovremeno dobijaju registarski/matični broj koji dodeljuje Republički zavod za statistiku, poreski identifikacioni broj (PIB) koji dodeljuje Poreska uprava, broj osiguranika penzijsko-invalidskog osiguranja (PIO) koji izdaje RF PIO i broj osiguranika zdravstvenog osiguranja koji izdaje RZZO.

Preovlađujući oblici organizovanja privrednih društava u Republici Srbiji su preduzetnik i društvo sa ograničenom odgovornošću. Proces registracije započinje podnošenjem Registracione prijave, traje najviše 5 radnih dana, a završava se Rešenjem koje donosi APR.

Registracija preduzetnika
Za detaljna uputstva kliknite ovde.
Potrebna dokumentacija za registraciju preduzetnika:
1. jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika,
2. dokaz o identitetu preduzetnika (za domaće fizičko lice - fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša),
3. dokaz o uplati naknade za registraciju preduzetnika (visina naknade 1.500,00 dinara),
4. dozvola, saglasnost ili drugi akt nadležnog organa, ako je to posebnim zakonom propisano kao uslov za registraciju.

Registracija društva sa ograničenom odgovornošću
Za detalnja uputstva kliknite ovde.
Potrebna dokumentacija za registraciju društva sa ograničenom odgovornošću:
1. jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika – društvo sa ograničenom odgovornošću,
2. osnivački akt društva (odluka za jednočlano društvo ili ugovor za višečlano) sa overenim potpisima članova društva,
3. dokaz o identitetu članova društva (za domaće fizičko lice – fotokopija lične karte, a za stranca fotokopija pasoša),
4. odluka o imenovanju zastupnika ako nije određen osnivačkim aktom,
5. potpis zastupnika overen od strane nadležnog organa overe,
6. potvrda banke o uplati novčanog uloga (minimalni upisani osnovni kapital iznosi najmanje 100,00 dinara),
7. dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja (visina naknade 4.900,00 dinara) i dokaz o uplati naknade za registraciju i objavu osnivačkog akta (visina naknade 1.000,00 dinara).

Za sve dodatne informacije možete posetiti internet prezentaciju Agencije za privredne registre www.apr.gov.rs, na kojima možete besplatno preuzeti sve neophodne obrasce. Za obrasce za preduzetnike kliknite ovde, a za privredna društva kliknite ovde.