O Subotici
Subotica Danas
http://www.adobe.com/go/getflashplayer

Subotica… grad u srcu plodne Panonske ravnice, bogate istorije sa živopisnim jezerom Palić...


Subotica je danas moderan grad sa oko 150.000 stanovnika, dobro povezan autoputevima i železnicom sa svim zemljama Evrope, a preko aerodroma u Beogradu i Budimpešti i sa svim zemljama Sveta. Opština Subotica je  multietnička sredina sa populacijom koju čine predstavnici više od 20 različitih nacionalnosti od kojih su najbrojniji Mađari, Srbi, Hrvati i Bunjevci.
Istovremeno, Subotica je grad u kojem već vekovima u skladnoj zajednici žive ljudi više različitih religija - Katolici, Pravoslavci, Protestanti i drugi.

Subotica je najseverniji grad Srbije, drugi po veliči na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Nalazi se na 10 kilometara od Srpsko - Mađarske granice, na geografskoj širini 46° 5' 5'' i geografskoj dužini 19° 39' 47''. Severno od grada, na peščanom tlu, nalaze se plodni voćnjaci i vinogradi, a na jugu je zemlja crnica na čijim se oranicama gaje različite poljoprivredne kulture.

Grad je lociran u srcu Panonske nizije, ima dugu i bogatu tradciju i kulturnu baštinu.   Opština Subotica obuhvata grad i 18 prigradskih naselja.

Prostire se na 1.008 kvadratnih kilometara. Zbog svog geografskog položaja i vrednih žitelja, Subotica je administrativni, industrijski, tržni, prometni, turistički i kulturni centar Severno-bačke regije.