O Subotici
Sport
http://www.adobe.com/go/getflashplayer

Nacionalne reprezentacije, naročito fudbalska, ambijent i sportske terene na Paliću već godinama koriste za pripreme za velika međunarodna takmičenja.  

Pored i amaterskih i profesionalnih klubova, Subotica nudi niz opcija za rekreaciju. Uz veliki broj sportskih objekata tu je i priordan ambijent parkova i šuma sa mogućnostima za rekreativno bavljenje tenisom, jahanjem, džogingom, skvošom, fudbalom, košarkom, odbojkom, plivanjem, lovom i ribolovom itd.

Lokalna samouprava je počela izgradnju modernog pokrivenog bazena. Procenjeni troškovi za završetak ovog projekta su oko 7 miliona €. Postoje mogućnosti za zajedničke investicije u ovaj objekat i izgradnju komercijalnih sadržaja na okolnom području.