O Subotici
Palić turizam
http://www.adobe.com/go/getflashplayer

Turistički kompleks Palić se nalazi na severu Vojvodine, odnosno južno od samog naselja Palić. Od grada Subotice je udaljen oko 7 km u jugoistočnom pravcu.
Subotica leži na tranzitnom internacionalnom putu E-75, u čijoj blizini se nalaze dva granična prelaza prema Mađarskoj (Horgoš i Kelebija).


U geomorfološkom pogledu područje ima ravničarski karakter a prostire se na delu velike zaravni sa prosečnom visinom od 20 metara. Zbog tih uslova ovaj kraj ima poseban poljoprivredni značaj.
Klimatološki područje ima karakteristike kontinentalne klime (otvorenost prema Panonskoj niziji) sa oštrim zimama i toplim letima i prosečnom godišnjom temperaturom od 10,7 oC.
Palić je istorijski nastao 1845. godine kao letovalište i banjsko kupalište te se afirmisao kao mondeno letovalište. Glavno nasleđe dugogodišnje istorije Palića jeste Veliki park sa jedinstvenim ambijentom kojeg karakterišuu očuvane ozelenjene površine (park - šuma) i specifična arhitektura iz doba secesije. 


Park prirode Palić

Zauzima površinu od 713 ha sa zaštitnom zonom od 869 ha. Obuhvata zaštićenu prostornu celinu kulturno-istorijske baštine Palića, koja sa urbanim i fizičkim strukturama doprinosi vrednosti zaštićenog prirodnog dobra. Osnovu zaštićenog dobra čini Palićko jezero. Pored autohtonih prirodnih vrednosti, u Parku prirode nalaze se očuvane parkovske površine sa raznovrsnom ukrasnom dendroflorom i dekorativnim jedno i višegodišnjim vrstama, koje obogaćuju sadržaje prirodnog dobra. Odlukom opštine Subotica je ustanovljen trostepeni režim zaštite. Najstrožiji režim, I stepen zaštite, u kome nema eksploatacije ni korišćenja obuhvata 88,5 ha (12,41%). Režim II stepena sa ograničenim korišćenjem, obuhvata 78,1 ha (10,95%). Režim kontrolisanog korišćenja, III stepen zaštite, zahvata 546,4 ha (76,64%) ukupne površine Parka prirode “Palić”.Funkcionalne celine oko jezera Palić


Park i obala - Veliki park je formiran kao sastavni deo turističko - banjskog i kupališnog kompleksa sredinom 19. stoleća, te je rekonstruisan početkom 20. stoleća i u takvom obliku zadržan je do danas. U okviru parka locirani su najstariji objekti banje - upravna zgrada JP Palić - Ludaš, hotel Park i Jezero, Vodotoranj, Velika terasa. U severozapadnom delu parka se nalazi objekat tenis kluba u čijem okruženju su izgrađeni teniski tereni. Blizu Tenis kluba je Letnja pozornica izgrađena u 50-tim godinama 20-tog veka. U zapadnom delu je lociran rasadnik sa pratećim objektima. U priobalnom pojasu su Žensko kupatilo i objekti izgrađeni krajem 19. veka u zapadnom delu obale: Bagoj var, Riblja čarda, vila Lujza i Vermeš vila. U istočnom delu se nalaze Mala gostiona i hotel Prezident


ZOO vrt - U zapadnom delu kompleksa je lociran ZOO vrt koji je formiran 1950. godine. Južnim rubom ZOO-a je izgrađeno nekoliko objekata u funkciji stanovanja gde određen broj objekata spada u najstarije objekte izgrađene na Paliću, no adaptacijama su izgubili svoj prvobitan izgled i identitet.
Prostor između Palićkog i Omladinskog jezera - Na prostoru istočne obale jezera Palić osim hotela Prezident i montažnog objekta Meteorološke stanice nema izgrađenih objekata. Taj prostor je uglavnom neuređen, i delom se koristi kao parking (prema Muškom štrandu).

Muški štrand - Na prostoru muškog štranda postoje ruinirani objekti svlačionica, izgrađen otvoreni termalni bazen, a deo prostora prema Obilaznom putu zauzima auto-kamp koji je trenutno neuređen.

Sportsko - rekreacioni centar - Južno od muškog štranda je lociran postojeći sportsko-rekreacioni centar u sklopu koga su izgrađeni objekti sporta - otvorena sportska igrališta za košarku, odbojku, fudbal, sa pratećim objektima - svlačionice, zatvorenim objektom kuglane i pratećim ugostiteljskim objektima (restorani Brvnara i Fontana) i hotelom Sport koji nije u funkciji.

Vikend naselje - Južno od sportsko - rekreacionog centra postoji struktura objekata za stanovanje koje je novijeg datuma izgradnje i diskutabilnog kvaliteta planskih, arhitektonskih i vizuelnih rešenja.
Tržišno pozicioniranje Resorta Palić

Jezero Palić jest Panonska banjska destinacija i predstavlja ikonu za ključne vrednosti aktivne relaksacije i zdravlja u ovom delu Evrope.
Internacionalno se prepoznaje kao celogodišnja banjska i velnes destinacija koja takođe naglašava sadržaje za održavanje sastanaka, insentiv boravke i događaje, a posebno izgrađuje svoj sportski profil.


Kroz svoju zaštićenu prirodnu i kulturnu okolinu, Palić nudi jedinstvene usluge u sledećim ključnim područjima iskustava:

  • Banja / velnes,
  • Sastanci, konferencije,  insentivi i događanja,
  • Okupljanje i održavanje porodičnih veza,
  • Letne i zimske sportsko / rekreacione aktivnosti,
  • Kultura, nasleđe, gastronomija.


U svom tržišnom pozicioniranju, Palić posebno naglašava sledeće:

  • Usmerenje na vrednosti iskustvenog pozicioniranja kroz pažljivu izgradnju celovitog lanca vrednosti (profesionalna specijalizacija);
  • Stvaranje emotivnog naboja i razloga za ponovni povratak u Palić (lojalnost gostiju);
  • Jedinstvenu interakciju svih elementa i koncepata kroz model male jezerske rivijere i stvaranja jezerske promenade (”lungo lago“);
  • Separatni dostup različitim područjima iskustava (mali univerzumi za sebe).