Trg cara Jovana Nenada 15
terras@terras.org.rs
024-554-600/ lokal 123
www. terras.org.rs

Snježana Mitrović
projekt menadžer i zamenica predsednika Upravnog odbora

Jelena Ivović,
projekt menadžer i član Upravnog odbora

Zaštita životne sredine

Udruženje TERRA’S je nevladino i neprofitno udruženje osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i zdravlja ljudi.

Misija TERRA’S-a je usmerena na podizanje nivoa kvaliteta življenja harmonizacijom prirodnih resursa i kapaciteta lokalne zajednice i regiona.
Ciljevi Udruženja su: zaštita, očuvanje i unapređenje životne sredine i zdravlja ljudi, poboljšanje informisanja i edukacije iz dole navedenih oblasti delovanja Udruženja, kao i jačanje svesti i sticanje znanja za promenu navika u pogledu očuvanja čovekove okoline.
Radi ostvarivanja svog cilja prioritetna oblast Udruženja je organska proizvodnja, biodinamička, multifunkcionalna i dobra poljoprivredna praksa, zatim oblasti:
- ruralni razvoj (agro-eko-etno turizam i druge oblasti koje doprinose razvoju sela),
- urbana ekologija,
- održivi razvoj,
- energetska efikasnost,
- problem ambrozije i drugog korovskog bilja,
- upravljanje otpadom i rešavanje problema otpadnih voda.

 

- „Uspostavljanje prve organske kooperative u Srbiji“
- „Bio škola TERRA'S: primenom različitih standarda u oblasti poljoprivrede ojačati konkurentnost
malih poljoprivrednih gazdinstava“
- „Međunarodna škola organske poljoprivrede“
- „Bio-škola TERRA'S – za unapređivanje obrazovanja“
- „Jačanje kapaciteta Regionalnog Arhus centra Subotica u cilju bolje primene Arhuske konvencije u praksi“
- "Organska proizvodnja u funkciji održivog razvoja Srbije"
- „MOBILNA ŠKOLA ORGANSKE POLJOPRIVEDE“
- ’’ZELENE ZGRADE SUBOTICE’’
- „ORGANSKA POLJOPRIVREDA – ŠANSA ZA ODRŽIVI RAZVOJ REGIONA“
- „MOGUĆA SRBIJA“
-„MLADI PROTIV OTPADA“
„Može bio eko – samo da je organski proizvod“