Trg cara Jovana Nenada 15
24000 Subotica
Tel: +381 24 554 107
www.panonreg.rs

Branislav Malagurski , direktor

Ljubica Mesaroš, menadžer sektora za preduzetništvo
Tel.: +381 63 537 267

Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovnjem i ostalim upravljanjem

Vizija
Panonreg je dinamačna, fleksibilna i inovativna agencija, koja deluje kao spona svih aktera lokalnog i regionalnog razvoja na području svog delovanja, kako bi ono postalo region s visokim kvalitetom života.

Misija
Stvaranje uslova i podsticanje regionalnog razvoja kreiranjem klime i povezivanjem lokalnih, regionalnih, nacionalnih i međunarodnih institucija , radi unapređenja uslova života i rada na području svog delovanja.

Cilj
Cilj Regionalne razvojne agencije je da olakšava lokalni i regionalni razvoj na području svog delovanja čime će doprinositi njegovom integrisanju, povezivanju sa politikama, programima i inicijativama na nacionalnom i međunarodnom nivou, te unapređenju njegovih infrastrukturnih i društveno ekonomskih potencijala i sadržaja.

 


FATE
- From Army to Enterpreneurship, IPA SEE , novembar 2009 – maj 2012., vrednost projekta 95,509.58 €, partner- lider za Srbiju;

TICAD
- Tisa Catchment Area Development, IPA SEE, decembar 2009. - septembar 2012., vrednosti projekta 64,689.48 €, partner- lider za Srbiju;

CoNfIDEKT
 - Cross-border Network for Innovative Development of Economies and Knowledge Transfer, IPA CBC cooperation programme, jun 2010-sep 2011. vrednost projekta 365.185 €, Lead partner.
“SIRA DANUBE” Smart and Innovative Rural Areas” , vrednost projekta 150.000 RSD, Partner