Trg cara Jovana Nenada 15,
board@openunsubotica.rs,

024/554-600, 024/553-116,
www.openunsubotica.rs

Ilija Tatić, Generalni direktor

Csilla Goli, Projekt menadžer
063597280,
csilla@openunsubotica.rs

Obrazovanje odraslih (Celoživotno učenje) Kultura (organizacija kulturnih manifestacija i pratećih programa) MSP, preduzetništvo i klasteri Zaštita životne sredine Organska poljoprivreda i ruralni razvoj Logistika

MISIJA
Unapređenje kvaliteta života građana putem promocije i realizacije koncepta celoživotnog učenja, kreiranja i implementacije inovativnih programskih sadržaja i organizacije vrhunskih kulturnih događaja.

CILJEVI

Želimo da kreiramo:
1. društvo funkcionalno pismenih građana koji u potpunosti prihvataju koncept celoživotnog učenja
2. društvo modernih kulturnih vrednosti
3. društvo koje poštuje principe održivog razvoja
4. društvo koje poštuje i ceni različitosti u svakom obliku

MATCHDO
- “Raising performance and competitiveness and matching the demands of the economy and the offers of the labour market through public-private networking, Realizovan u okviru Programa za celoživotno učenje (Lifelong Learning pragramme), Referentni broj: 2012 - 5124 / 004 - 001, Ukupan budžet projekta: 106.745,00 EUR, Uloga: Vodeći partner, Cilj projekta: Podizanje učinka i konkurentnosti i usklađivanje potreba privrede sa ponudom tržišta radne snage putem umrežavanja javnog i privatnog sektora, Više informacija na: www.matchdo.rs

SNET.EU

- Support for Networking and Twinning at European level, Realizovan u okviru Prekograničnog programa Hrvatska-Srbija (IPA CRO-SRB Cross-border Co-operation Programme), Referentni broj: 2012/297-091, Ukupan budžet projekta: 114.489,00 EUR, Uloga: Partner, Cilj projekta: Osposobljavanje prekograničnog regiona za preuzimanje punog udela i odgovornosti za izgradnju saradnje koja će u budućnsti biti ključni činilac u procesu  evropskih integracija.
Više informacija na: www.lda-subotica.org/aktivnosti/snet-eu.html

CITYLOG
- City Logistics helping the city development of Szeged and Subotica, Realizovan u okviru Prekograničnog programa Mađarska-Srbija (IPA HU-SRB Cross-border Co-operation Programme), Referentni broj: HUSRB-1203-213-086, Ukupan budžet projekta: 117.625,64 EUR, Uloga: Vodeći partner, Cilj projekta: Sinergetski razvoj gradske logistike bratskih gradova - Segedina i Subotice, koji će imati potencijal da predstavlja model održivog razvoja i za druga naseljena mesta koja se nalaze u prekograničnom regionu Mađarske i Srbije, Više informacija na: http://www.openunsubotica.rs/projekti/medjunarodni-projekti/citylog.html
ADVISOR NET - Cross Border Business Advisor Network, Realizovan u okviru Prekograničnog programa Mađarska-Srbija (IPA HU-SRB Cross-border Co-operation Programme), Referentni broj: HUSRB/1009/211/106, Ukupan budžet projekta: 128.389,00 EUR Uloga: Vodeći partner, Cilj projekta: Projekat je fokusiran na održivi razvoj prekograničnog regiona putem razvoja saradnje zainteresovanih strana u oblasti konkurentnosti i zapošljavanja i edukacije MSP-a, preduzetnika i studenata,
Više informacija na: www.advisor-net.eu