Subotica, Trg Republike 16
zavod@urbansu.rs
tel: 024/620-311
fax: 024/556-376
web: www.urbansu.rs

Timea Tripolszki dipl. ekonomista, v.d. direktora

Zoran Stipić dipl.ing.građ., pomoćnik direktora

7111 Arhitektonska delatnost - Prostorno i urbanističko planiranje, inženjerske usluge

Osnovna delatnost JP „Zavod za urbanizam Grada Subotice“ je prostorno i urbanističko planiranje za potrebe Grada kao i drugih naručilaca, poslovi izrade opštih i posebnih uslova o zaštiti životne sredine kroz izradu Izveštaja o strateškoj proceni uticaja planova na životnu sredinu . Poslovanje Zavoda obavlja se elektronskim putem, pomoću lokalne mreže računara i putem Interneta. U ciljevima razvoja, koji se već delimično realizuju, zacrtano je povezivanje svih javnih i komunalnih preduzeća i organa lokalne vlasti na bazi izgradnje odgovarajuće infrastrukture. Veliki akcenat u planovima razvoja Zavoda se stavlja na obrazovanje i usavršavanje stručnih kadrova.

Prostorni plan Grada Subotice:
http://urbansu.rs/sr/index/article/a/accepted_plans/sub/spatial_plans

GENERALNI PLAN SUBOTICA-PALIĆ do 2020. godine:
http://urbansu.rs/sr/index/article/a/accepted_plans/sub/general_plans

Planovi generalne regulacije:
http://urbansu.rs/sr/index/article/a/accepted_plans/sub/general_reg_plans

Planovi detaljne regulacije:
http://urbansu.rs/sr/index/article/a/accepted_plans/sub/reg_plans

Planovi u izradi:
http://urbansu.rs/sr/index/article/a/accepted_plans/sub/pending_plans