Trg slobode 1
Subotica
tel: 024/626 888
http://www.subotica.rs
mayor@subotica.rs

Jene Maglai
Gradonačelnik

Erika Kudlik
Projekt menadžer
Odsek za lokalni ekonomski razvoj
tel: 024/626-878
ler@subotica.rs

Jedinica lokalne samouprave.

Unapređenje kvaliteta života u svim oblastima. Doprinos kulturi, obrazovanju, umetnosti. Sprovođenje infrastrukturnih projekata. Podrška privredi.


Asotthalom-Bački vinogradi
Izgradnja puta koji povezuje Ásotthalom (HU) i Bački Vinogradi (RS); izrada planske dokumentacije biciklističke staze sa mađarske i srpske strane (oko 25 km na obe strane); izrada idejnih planova za objekte i pripadajuću infrastrukturu za budući granični prelaz.

Bajmok – Bacsalmas
Rekonstrukcija- sanacija postojeće deonice puta koji povezuje Bajmok (RS)- Njegoševa ulica ( 6 km) i granični prelaz prema Mađarskoj sa Bačalmaš (HU). Nadzor nad radovima, marketing aktivnosti i organizacija otvarajuće odnosno zatvarajuće konferencije.

3D
Kreiranje efikasnog decentralizovanog sistema koji vrednuje civilni sektor i treći sektor sa ciljem razvijanja procesa demokratskog participiranja i prevencije fenomena socijalne emarginacije i da se na taj način ubrza proces približavanja EU standardima.

CHI
Izrada 3 studije:
EU dobra (turistička) praksa – uporedna studija
Studija o secesiji
Zajednička turistička strategija
Zajednički nastup na 4 lokalna SR/HU sajma (Subotica, Novi Sad, Kečkemet, Segedin)
Obuka za turističke vodiče i gritere
Zajedniča brošura (A4 format, 24 strane, 5 jezika)
Zajednički web-sajt
Zajednička karta secesije
Bronzana reljefna/taktilna mapa secesijskog centra grada sa informacijom pisanom Brajevom azbukom
4 info (Touchscreen) ekrana (TIC + 3 reprezentativna mesta u Subotici i Paliću)
Zajednički film (30 min) o secesiji u Subotici i Segedinu i Somboru
Studijsko putovanje Segedin-Subotica-Sombor za agencije, novinare

Diamond
Rekonstrukcija severoistočne fasade objekta Sinagoge u Subotici, monografija Rajhl Ferenca, izložba o secesiji u Senti, konferencije i stručne radionice.

Brojni infrastrukturni projekti