Subotica Jahorinska 11
024 535 249
063 829 37 42
www.feminacreativa.org.rs

Ružica Rudić Vranić
Izvršna direktorka

Ružica Rudić Vranić

GLAVNA PODRUČJA DELOVANJA
I.   RODNOST I RAZVOJ, Integracija rodne ravnopravnosti u strateško razvojno planiranje.
II.  RODNA DIMENZIJA RURALNOG RAZVOJA , Uloga i učešće žena u diverzifikaciji ruralne ekonomije
III. EKONOMSKO OSNAŽIVANJE ŽENA Programi za unapređenje sposobnosti.
IV. VIDLJIVOST ŽENSKOG HUMANOG KAPITALA U JAVNOSTI I MEDIJIMA
Zastupanja interesa i promocija humanog kapitala žena

Svojim aktivnostima, AŽEI-FC želi da ukaže na potrebu rodno balansiranog pristupa razvoju koji će omogućiti svim učesnicima ravnopravno učešće u kreiranju, sprovođenju i monitoringu razvojnih procesa kao i u podeli beneficija od postignutog progresa

CILJEVI
Promocija međunarodnih i Evropskih standarda za rodnu ravnopravnost i njihova integracija u razvoj na Republičkom, Pokrajinskom i lokalnom nivou.

Unapređenje aktivnog učešća žena u procesima razvoja i donošenja odluka .

Kreiranje i podrška programima za ekonomsko osnaživanje žena.

Povećanje vidljivosti ženskih interesa, prava i humanog kapitala u javnosti, politici i investicijama.

PROJEKTI
“Žensko preduzetništvo na selu-šansa za promene”, lokacije
Subotica, Đurđin, Tavankut, Bački Vinogradi.

“Uvođenje rodne ravnopravnosti i rodnog budžetiranja u javne
razvojne politike grada Subotice “, izrada Akcionaog plana za rodnu
ravnopravnost .

“Međusobno osnaživanje žena iz planinskih i ravničarskih područja”
Lokacije, Subotica, Priboj, Užice

“Integracija rodne ravnopravnosti u razvojne politike opština Kula,
Kovin i grada Subotice”

“Unapređenje rodne dimenzije utroška sredstava za subvencionisanje
poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja”, lokacije Subotica,
Kovačica, Niš.

“Uloga žena u ruralnom razvoju “
Lokacije Subotica, Bačka Topola , Kovačica, Niš

ISTRAŽIVANJA - PROJEKTI
“Kreativni resursi žena u ruralnoj ekonomiji”, koje je sprovedeno
na 13 lokacija širom Srbije.

“Rodna dimenzija subvencija u poljoprivredi i ruralnom razvoju”
istraživanje na nivou Republike Srbije.

“Uloga i položaj žena u diverzifikaciji ruralne ekonomije i
“Pristup tržištu za etno stvaraoce”, su istraživanja o mogućnostima
stvaranja etno tržišta u okviru razvoja turizma i diverzifikacije
ruralne ekonomije.

RURALNI RAZVOJ IZ ŽENSKE PERSPEKTIVE
je stalna kampanja javnog zagovaranja za unapređenje položaja i resursa žena u ruralnom razvoju koja traje od 2008 godine.

STALNE AKTIVNOSTI U OBLASTI RODNOST I RAZVOJ
Cilj ovih aktivnosti je uvođenje rodne dimenzije i perspektive u razvoj, obezbeđivanje aktivne razvojne uloge žena i stvaranje mogućnosti za ravnopravno učešće u podeli beneficija od razvoja.
U tom smislu AŽEI-FC aktivno učestvuje  u radnim grupama za izradu lokalnih, nacionalnih i internacionalnih razvojnih dokumenata i programa kao što su :
- Strategija razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja grada Subotice. (radna grupa za diverzifikaciju ruralne ekonomije)
- Strategija delovanja Evropske banke za razvoj, u Srbiji.
- Akcioni plan za zapošljavanje žena koje su pretrpele nasilje, u Vojvodini.(radna grupa za izradu plana)
- Strategija za poboljšanje položaja seoskih žena u AP Vojvodini. (radna grupa za izradu plana)
- Strategija ruralnog razvoja Republike Srbije. (radna grupa za diverzifikaciju ruralne ekonomije )
- Strategija lokalnog održivog razvoja grada Subotice. (integracija rodne ravnopravnoosti )
- Akcioni plan za rodnu ravnopravnost Evropske banke za razvoj (London, EBRD, Monitoring primene Akcionog plana.)
- Izrada Strategije održivog razvoja Republike Srbije,( radna grupa za socio-ekonomska pitanja)
Izrada Nacionalne Strategije i akcionog plana za unapređenje položaja žena i rodnu ravnopravnost.
(radna grupa : žene i ekonomija )
- Izrada nacionalnih indikatora za Milenijumske ciljeve razvoja,(radna grupa Rodna ravnopravnost, )
- Projekat : Praćenje implementacije Strategije za smanjenje siromaštva u Srbiji, u okviru kojeg su realizovane radionice za gradske ,seoske i manjinske žene, štampani info materijali i sprovedeno komentarisanje I i II nacrta SSSS.