JP Privredno Tehnološki Parkovi Subotica
O Preduzeću
http://www.adobe.com/go/getflashplayer

                                                                                                                                                                                                                                          PRIVREDNE ZONE        KONTAKT

 

Javno Preduzeće “Privredno tehnološki parkovi Subotica” Odlukom o osnivanju nastaje na Skupštini Grada Subotice 18.01.2010. godine u cilju razvoja, unapređivanja i obezbeđivanja trajnog obavljanja poslova vezanih za:

 • Upravljanje građevinskim zemljištem u državnoj svojini sa pravom korišćenja ili u svojini Grada Subotice, koje se nalazi u radnim i poslovnim zonama namenjenim proizvodnji, privredi, komercijalnim funkcijama, definisanim Generalnim planom Subotica-Palić do 2020.godine i Prostornim planom opštine Subotica
 • Izgradnju i održavanje komunalnih dobara u radnim i poslovnim zonama kojima upravlja Preduzeće
 • Pružanje opštih, specijalizovanih usluga i drugih usluga korisnicima privrednih parkova

 

Dolaskom stranih i domaćih investicija ostvaruje se:

 • Otvaranje novih radnih mesta
 • Smanjenje nezaposlenosti
 • Socijalna ravnoteža
 • Povećanje priliva sredstava u budžet Grada sa kojim se povećava obim i kvalitet javnih usluga
 • Mogućnost upošljavanja i ostalog dela privrede i preduzetnika za potrebe novih investitora – razvoj male i srednje privrede
 • Mogućnosti povećanja izvoza
 • Uvođenje i ovladavanje novim tehnologijama i procedurama
 • Podizanje standarda života i blagostanja cele zajednice

 

 PODACI O PREDUZEĆU

Puno poslovno ime Javno Preduzeće “Privredno tehnološki parkovi Subotica“
Skraćeno ime JP “PTP Subotica“
Adresa Park Rajhla Ferenca 1 / II  ;  24000 Subotica
Broj tekućeg računa 840-750641-60
PIB 106505901