JP Privredno Tehnološki Parkovi Subotica
Kontakt
http://www.adobe.com/go/getflashplayer

O PREDUZEĆU    PRIVREDNE ZONE 

 

Ivan Saveljić 

Direktor

tel: +381 24 673 550

e-mail: director@ptp.rs

 

Laslo Karai 

Savetnik direktora

tel: +381 24 673 550

mob: +381 66 66 77 507

e-mail: laslo.karai@ptp.rs

 

Ervin Molnar 

Šef službe za ekonomske, pravne i opšte poslove

tel: +381 24 673 550

mob: +381 66 66 77 504

e-mail: molnar.ervin@ptp.rs

 

Nebojša Pejčić 

Šef službe za investicije

tel: +381 24 673 550

mob: +381 66 66 77 501

e-mail: invest@ptp.rs

 

Vesna Pavić 

Tehnički sekretar

tel: +381 24 673 550

mob: +381 66 66 77 503

e-mail: office@ptp.rs