JP Privredno Tehnološki Parkovi Subotica
C. Lokacija “Mali Bajmok“ 53 ha
http://www.adobe.com/go/getflashplayer

O PREDUZEĆU   PRIVREDNE ZONE   KONTAKT

 

                        

  

  • Veličina 53ha
  • Vlasništvo Grada Subotice
  • Usvojen Plan detaljne regulacije za lokaciju
  • Locirana na Državnom putu I B reda br. 12 Subotica-Sombor
  • Udaljena 900 m od Panevropskog koridora X i 10 km udaljena od Međunarodnog graničnog prelaza sa Mađarskom (granični prelaz Kelebija)
  • 5km udaljena od grada Subotice
  • 5km udaljena od željezničke stanice
  • 5km udaljena od autobuske stanice
  • Industrijska zona 'Mali Bajmok' je predviđena za ulaganja iz proizvodnog i komercijalnog sektora


NAPOMENE:

Deo zemljišta (22 ha) je uključen u režim SLOBODNE ZONE


 

Privredna zona "Mali Bajmok" je predviđena za ulaganja iz proizvodnog i komercijalnog sektora

 

 

PRIVREDNE ZONE:

A: Lokacija “Petar Drapšin“ 21 ha

B: Lokacija “Poligoni Radanovac“ 123 ha

C: Lokacija “Mali Bajmok“ 53 ha

D: Lokacija “Karađorđev put“ 1.9 ha

E: Lokacija “Rasadnik“ 28 ha