JP Privredno Tehnološki Parkovi Subotica
A. Lokacija “Petar Drapšin“ 21 ha
http://www.adobe.com/go/getflashplayer

O PREDUZEĆU   PRIVREDNE ZONE   KONTAKT

 

                             

 

 • Locirana pored Magistralnog puta M.22.1 Subotica-Palić i 5km udaljena od Panevropskog koridora X (autoput Beograd-Budimpešta)
 • 15km udaljena od Međunarodnog graničnog prelaza sa Mađarskom (granični prelaz Horgoš)
 • Veličina 21ha
 • Vlasništvo Grada Subotice  
 • Završena izrada Glavnih projekata za infrastrukturno opremanje (vodovod, fekalna i atmosferska kanalizacija, gas, struja, saobraćajnice i rasveta, IT infrastruktura)
 • predviđena je za ulaganja iz komercijalnog sektora
   
 • 15km udaljena od Međunarodnog graničnog prelaza sa Mađarskom (granični prelaz Horgoš)
 • 4km udaljena od grada Subotice
 • 4km udaljena od željezničke stanice
 • 5km udaljena od autobuske stanice

 

 

 

PRIVREDNE ZONE:

A: Lokacija “Petar Drapšin“ 21 ha

B: Lokacija “Poligoni Radanovac“ 123 ha

C: Lokacija “Mali Bajmok“ 53 ha

D: Lokacija “Karađorđev put“ 1.9 ha

E: Lokacija “Rasadnik“ 28 ha