Investirajte u Subotici
Építkezési feltételek
http://www.adobe.com/go/getflashplayer

Notice: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'FROM `menu` WHERE `id` = '124' LIMIT 1' at line 1 in /home/sinvest/public_html/library/MYSQL.php on line 149

Warning: Creating default object from empty value in /home/sinvest/public_html/library/FUNCTIONS.php on line 188

Az épület felépítéséhez szükséges dokumentáció és eljárás

1. A létesítmény építéséhez, kibővítéséhez és átalakításához szükséges városrendezési feltételekről szóló okmány igénylése (Községi Ügyfélszolgálat 6-os és 7-es pult)

Az eljárás elindításához a következő mellékleteket szükséges a kérvényhez csatolni:
•    A telek tervrajzának másolata/ Kataszter, megjegyzés: az eredeti okmány nem lehet 6 hónapnál régebbi kiadású
•    Helyszínrajz a tervezett építésről (a telek és az épület tervrajza), a létesítmény illetve munkálatok rövid leírásával (az átalakításánál), amit a kérelmező maga állít össze
•    A telekkönyvi kivonat, megjegyzés: az eredeti okmány nem lehet 6 hónapnál régebbi kiadású
•    A társtulajdonos jóváhagyásáról szóló hitelesített kijelentés (a bíróságon vagy a közigazgatási hivatalban hitelesített aláírások), megjegyzés: abban az esetben, ha a teleknek vagy létesítménynek több tulajdonosa van.
          
A tervezett létesítmény fajtájától függően, szükség van más feltételekre is, amelyekről az illetékes előadótól kell érdeklődni.
Az épület tervezése és építése közben be kell tartani a környezetvédelemről szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönyének 135/04 száma) által előírt feltételeket. A létesítményben folyó tevékenységek nem veszélyeztethetik a környezetet különféle káros hatásokkal, mint amilyen a zaj, a gázok, a hulladék stb.
A kommunálisügyi, a vállalkozási és környezetvédelmi szolgálat mérlegeli és véleményt ad ki arról, hogy szükség van-e a környezeti hatástanulmány elkészítésére, a hatásfelmérésről szóló törvénnyel összhangban (a SZK Hivatalos Közlönyének 135/04 száma).
Az építkezési engedély kiadásának kérelmezésekor mellékelni kell az illetékes szerv arról szóló határozatát, hogy nincs szükség a környezeti hatástanulmány elvégzésére, vagy a hatástanulmány terjedelmének és tartalmának meghatározásáról szóló határozatot, amennyiben az illetékes községi szerv úgy ítéli meg, hogy szükség van a kidolgozására.

 

További tájékoztatás a 024/626-799 telefonszámon kapható.

2. A létesítmény építéséhez, kibővítéséhez és átalakításához szükséges engedély igénylése, és az arról szóló bizonylat kérelmezése, hogy az előzetes terv a városrendezési feltételekről szóló okmánnyal és a tervkivonattal (Községi Ügyfélszolgálat 6-os és 7-es pult) összhangban készült.


Az eljárás elindításához a következő mellékleteket szükséges a kérvényhez csatolni:
•    A városrendezési feltételekről szóló okmány (Építésügyi szolgálat)
•    Előzetes terv (Meghatalmazott tervezőiroda)
•    Telekkönyvi kivonat (fénymásolatot is lehet mellékelni)
•    A városrendezési feltételekről szóló okmánnyal meghatározott egyéb bizonyítékok

A tervezett létesítmény fajtájától függően, szükség van más feltételekre is, amiről az illetékes referenset kell megkérdezni.
(A védett épületek, illetve védett területek esetében szükség van a tervnek a Községközi Műemlékvédelmi Intézet általi hitelesítésére.)

 

Bővebb tájékoztatás a 024/626-743 telefonszámon kapható.


3. Az építés, kibővítés és átalakítás megkezdésének bejelentése (Községi Ügyfélszolgálat 6-os és 7-es pult).

Az eljárás elindításához a következő mellékleteket szükséges a kérvényhez csatolni:
•    Főtervet (meghatalmazott tervezőiroda), megjegyzés: 4 példányt a műszaki ellenőrzés elvégzéséről szóló jelentéssel és bizonylattal
•    Írásbeli kijelentést az építkezés megkezdéséről, illetve elvégzéséről és az építkezés befejezésének határidejéről (személyesen a kérelmező állítja össze)
•    Építkezésről szóló szerződést (meghatalmazott kivitelező) – eredeti
•    Az építkezési engedélyt (Építésügyi szolgálat) – eredeti
•    A telekrendezési díj befizetéséről szóló szerződés (Szabadka Község Építési Igazgatósága) – eredeti

Bővebb tájékoztatás a 024/626-743 telefonszámon kapható.

4. Az alapzat ellenőrzésének bejelentése (Községi Ügyfélszolgálat, 6-os és 7-es pult)

Az eljárás elindításához a következő mellékleteket szükséges a kérvényhez csatolni:
•    Helyszínrajz, amelyet a köztársasági földméréstani intézet hitelesít + egy fénykép
•    Az adminisztratív illeték befizetéséről szóló bizonylat
•    Az építési engedély fénymásolata
•    A fő építési terv fénymásolata, a munkálatok megkezdésének bejelentését igazoló pecséttel + az első oldalon a beruházó adatai is fel legyenek tűntetve.

5. Az épület műszaki ellenőrzésének és a használati engedély kiadásának igénylése (Községi Ügyfélszolgálat, 6-os és 7-es pult)

Az eljárás elindításához a következő mellékleteket szükséges a kérvényhez csatolni:
•    Az építkezés jóváhagyásáról szóló végzés
•    Építkezési jóváhagyással és az építkezés megkezdésének bejelentésével rendelkező főtervet,
•    Projekat izvedenog objekta, odnosno glavni projekat sa pismenom konstatacijom investitora, izvođača i nadzornog organa da je izvedeno stanje jednako projektovanom stanju
•    A Szabadkai Kéményseprő KKV értesítése arról, hogy a kémény műszaki és tűzvédelmi szempontból megfelelő állapotban van. (egy évnél nem régebbi)
•    Elektroenergetska jóváhagyás saglasnost
•    Az elektromos installáció ellenőrzéséről és kielégítő állapotáról szóló értesítés, amit a meghatalmazott intézmény végzett el (egy évnél nem régebbi)
•    A felügyeleti szerv kinevezéséről szóló végzés – mellékletben az engedély fénymásolata
•    A kiépített alapzat és a főterv egyeztetésének ellenőrzéséről szóló bizonylat
•    Másolat a kataszterből kivett tervről a berajzolt épülettel (nem lehet 1 évnél régebbi)
•    Telekkönyvi kivonat – eredeti, 6 hónapnál nem régebbi

A létesítmény jellegétől függő egyéb szükséges dokumentációt be kell mutatni a műszaki ellenőrzést végző bizottságnak, az ellenőrzés helyszínén illetve napján.

Bővebb tájékoztatás a 024/626-736 telefonszámon kapható.

 

A bérleti díjak és telekrendezési térítések szerződéses mértékének mércéiről szóló határozat

 

A bérleti díjak és telekrendezési térítések szerződéses mértékének mércéiről szóló határozat (Szabadka Község Hivatalos Lapjának 45a/2003, 11/2004, 57/2004, 31/2005, 12/2006 és 32/2006 száma)

A polgármester az építtető kérelmére határozatot hozhat a jelen határozat alapján elszámolt telekrendezési térítés mértékének csökkentéséről, amennyiben:

•    az építtető olyan létesítmény épít, melyben a létesítmény területéhez, illetve beruházási értékéhez viszonyítva jelentős számú alkalmazottat foglalkoztat
•    az építtető jelentős beruházásokat végez a közérdeket is szolgáló közművesítésbe
•    az építtető kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen határozat alapján elszámolt térítést az elszámolás kézhezvételétől számított 30 napon belül egy összegben kifizeti
•    a felépítendő építmény használata, illetve a hozzá tartozó földrészlet rendezése elősegíti a környezet megóvását és védelmét

A fentebb leírt mércék alapján megállapított térítés csökkentésének mértéke nem haladhatja meg a határozat összes megfelelő rendelkezései alapján elszámolt térítés 25%-át.

A bérleti díjak és telekrendezési térítések szerződéses mértékének mércéiről szóló határozat alapján megszabott telekrendezési díj fizethető:


1.    egy összegben, a szerződés megkötését követő 30 napon belül, 10 %-os engedménnyel
2.    a 600.000 dinárig terjedő összeg esetében 6 egyenlő havi részletben
3.    a 600.000 dinárt meghaladó összegek esetében legfeljebb 12 egyenlő havi részletben