Investirajte u Subotici
Strateški položaj, logistika
http://www.adobe.com/go/getflashplayer

 

POLOŽAJ I POVEZANOST

Subotica je locirana na jednoj od glavnih saobraćajnih raskrsnica Evrope:
Pan-Evropski koridor 10
Autoput E 75 Budimpešta-Subotica-Beograd-Niš-Skoplje ( MK)-Atina (GR)
Železnica E 85 Budimpešta ( H)-Subotica-Beograd-Niš-Skoplje (MK)-Atina (GR)
Železnica Subotica-Szegedin (H )
Železnica 771 Subotica-Sombor-Vinkovci ( CRO )
Autoput M-24 Senta-Kikinda-Temišvar ( RO)
Autoput M-17.1 Subotica-Sombor –Osijek ( CRO )

 

LOGISTIČKE PREDNOSTI

Regija Subotice, pored povoljne geografske lokacije, ima i niz logističkih prednosti:
Dva međunarodna granična prelaza ( Horgoš i Kelebija )
Jedan međudržavni granični prelaz-Bajmok, udaljen oko 35 km od Subotice
Železnička stanica za teretne vozove
Glavno čvorište interneta i razvijena telekomunikaciona struktura
Javna i carinska skladišta
Logistički centar na površini od oko 40 ha
Razvijena mreža lokalnih puteva ( dužine od 444 km ) povezana sa glavnim i međunarodnim autoputevima
Dobra povezanost sa tri međunarodna aerodroma
Beograd ( SR) 165 km
Budimpešta ( HU) 190 km
Osijek ( CRO ) 120 km
Lokalni aerodrom u Segedinu ( HU )