Investirajte u Subotici
Projekti razvoja
http://www.adobe.com/go/getflashplayer

Subotica je za potrebe razvoja izradila niz strateških dokumenata:

 • Strategija lokalnog održivog razvoja Subotice
 • Plan kapitalnih investicija
 • Ocena kreditne i investicione sposobnosti opštine
 • Generalni plan
 • Prostorni plan
 • Planovi detaljne regulacije i urbanistički planovi


Postoji niz projekata u oblasti komunalne infrastrukture, koji su otvoreni za različite forme partnerstva i invensticije. Neki od ovih projekata su:

 • Industrijski i poslovni parkovi, investicije
 • Projekat upravljanja čvrstim otpadom, sa mogućnostima reciklaže - regionalna deponija
 • Postrojenja za pripremu pitke vode u naseljima
 • Sistem za distribuciju gasa u okolnim naseljima
 • Centralni parking i garaže
 • Revitalizacija objekata u gradskom jezgru