Investirajte u Subotici
Javni i Komunalni sektor
http://www.adobe.com/go/getflashplayer

Subotica ... grad sa jakim i organizovanim sektorom javnih komunalnih preduzeća

Subotica ima 12 različitih javnih komunalnih preduzeća koja rade na održavanju i razvijanju komunalne infrastrukture od svakodnevnog značaja za nesmetan život grada. Područja njihovih aktvinosti su: pitka voda; otpadne vode; upravljanje čvrstim otpadom; gasovod; toplovod: javna rasveta; izgradnja i održavanje puteva; održavanje parkova, zelenih površina, urbane opreme i izgradnja i održavanje igrališta; organizacja i održavanje javnih parkinga, pijaca i sportskih objekata; urbanističko planiranje i razvoj.

Prema republičkom i gradskom zakonodavstvu svi pojednici i pravna lica su obavezni da obezbede racionalno korišćenje prirodnih resursa i okoline. Postoje specijalizovane republičke i gradske institucije za održavanje i zaštitu prirodne okoline.

Loklalna samouprava je sa javnim komunalnim preduzećima tokom poslednjih pet godina pokrenula velike investicije u razvoj komunalne i energetske infrastrukture. Reč je o: 

 

  • Rekonstrukciji i izgradnji nove fabrike za obradu otpadnih voda sa EBRD i EAR
  • Rekonstrukciji i izgradnji sistema za distribuciju grejanja sa EAR-om
  •  Izgradnji sistema za distribuciju gasa
  • Rekonstrukciji i izgradnji mreže puteva i ulica
  • Razvijanju IT i GIS mreže za potrebe administracije lokalne samouprave
  • Izgradnja turističko-informativnog centra i revitalizacija kapitalnih objekata turizma na Paliću