Investicioni potencijali
Slobodna Zona
http://www.adobe.com/go/getflashplayer

Slobodne zone su eksteritorijalne zone na teritoriji jedne zemlje na kojoj privredni subjekti iz drugih zemalja obavljaju svoje ekonomske delatnosti.AD SLOBODNA ZONA  '' SUBOTICA''

Batinska 94
Subotica
Tel: +381 (0)24  548 277

Prostire se na površini od 11 ha, 62 ara i 2 m²
Raspolaže sa 26.000 m2 proizvodnog i skladišnog prostoraUSLOVI ZA DOBIJANJE STATUSA KORISNIKA ZONE


•    zahtev sa kratkim obrazloženjem o nameravanom biznisu
•    fotokopija dokumentacije o izvršenoj registracijiPREDNOST POSLOVANJA U ZONI


•    slobodan uvoz i izvoz roba i usluga, bez carinskih i poreskih dažbina, bez vremenskog ograničenja carinskog nadzora
•    izuzeće od plaćanja poreza na dodatnu vrednost (PDV)
•    uvoz opreme za delatnost u Slobodnoj zoni i materijala za izgradnju objekta – bez carine i poreza
•    carinska procedura u skraćenom postupku
•    roba proizvedena u Slobodnoj zoni koja sadrži više od 50% domaće komponente stiče sertifikat o poreklu 'Made in Serbia'
•    dozvoljeno privremeno iznošenje robe van Slobodne zone radi dorade ili prezentacije
•    slobodno uzimanje kredita u inostranstvu radi poslovanja u Slobodnoj zoni
•    imovina korisnika Slobodne zone ne može biti predmet nacionalizacije i eksproprijacije
•    slobodno ulaganje kapitala u područje Slobodne zone, transfer dobiti i retransfer uloga
•    prava korisnika Slobodne zone po osnovu Zakona o slobodnim zonama ne mogu biti umanjena drugim zakonom ili propisom


DELATNOSTI U ZONI

Korisnik može, u skladu sa Zakonom i ugovorom sa privrednim društvom za upravljanje zonom, u zoni obavljati proizvodnju i pružati usluge. Po Zakonu o slobodnim zonama, dozvoljeno je obavljanje svih delatnosti, a naročito proizvodnja roba, dorada, lon poslovi, skladištenje robe i repromaterijala, bankarski i finansijski poslovi, poslovi osiguranja i reosiguranja, turističke i ostale usluge i sve vrste privređivanja koja ne zagađuju životnu sredinu.

Sve dodatne informacije možete preuzeti sa sajta AD SLOBODNA ZONA SUBOTICA

www.szsu.co.rs