Investicioni potencijali
Master Plan Palić
http://www.adobe.com/go/getflashplayer

Master plan predviđa razvoj moderne hotelske i druge turističke infrastrukture,  kao i niz sadržaja i usluga na nivou najsavremenijih turističkih standarda, koji investitorima omogućuje profitno poslovanje tokom cele godine.

Cilj ovog razvojnog projekta je da Palić internacionalno postane prepoznatljiv kao celogodišnja banjska i velnes destinacija sa dobro organizovanim sadržajima za održavanje sastanaka, insentiv boravke i događaje, odnosno izgrađenim sportskim profilom.

Plan predviđa izgradnju četiri hotela, kongresnog centra, golf terena sa vilama i bungalovima, akva parka, termalnih bazena, teniskih i drugih sportskih terena, kao i čitav niz restorana, kafea i prateće ponude.
Ukupna planirana investicija za svih šest zona u prvoj fazi iznosi oko 116 miliona EUR. Opština Subotica intenzivno radi na izgradnji infrastrukture potrebne za realizaciju ovog projekta.

 

 

Skupština opštine Subotica usvojila je MASTER PLAN razvoja turističkog kompleksa Palić kojim su trasirani novi turistički sadržaji.

Na osnovu javnog konkursa sprovedenog u junu i julu 2006.godine, Javno preduzeće 'Palić-Ludaš' poverilo je Horwath Consultingu kao i Arhitektonskom birou 'Atelier Architekt D.I. Walter Hoffelner' izradu Projekta razvoja turističkog kompleksa Palić. Zadatak arhitekata je bio da naprave konceptualni dizajn za turistički kompleks Palić, što je drugi deo projektnih zadataka. Bazirano na metodologiji Horwath Internationala u razvoju turističkih kompleksa, kao i međunarodnom iskustvu arhitekata u dizajnu turističkih kompleksa, te radionica izvedenih sa lokalnim urbanistima, dajemo na predlog konceptualnog dizajna i opšti program sadržaja područja. Predlog daje jasne arhitektonske i planerske ideje, kao i opšti pregled rasporeda sadržaja novog turističkog kompleksa.


  Sledeća stranica o Master Planu