Investicioni potencijali
Master Plan Palić 2
http://www.adobe.com/go/getflashplayer

Kultura planiranja se fokusira na sve kulturne simbole prostornog planiranja povećavajući uključenost dizajnerske discipline u prostornom planiranju, kao i uključivanjem istorije u razvoj projekta. Poželjno je da se u ranoj fazi uključe kultura i istorija u spoju sa dizajnom kako bi se obezbedio integrisani misaoni proces koji pojačava integritet kulturnih i drugih vrednosti prema gostu. 

Glavni cilj konceptualnog dizajna jeste da poboljša prostorni kvalitet objekata i prostora. Program kombinuje arhitektonska pravila (sa ciljem da osnaži uticaj kulture) što u osnovi čini korak unapred sa povećanjem intenziteta konzistentnosti u opštem prostornom planiranju turističkog kompleksa Palić. Povezivanjem arhitekture sa modernizmom u programu pojačava bazu za još širu saradnju sa područjima koja se planiraju.

Program je izgrađen na osnovu uspešnih primera iz prošlosti, ne uzimajući u obzir potpuno nove arhitektonske ciljeve. Naglasak je na implementaciji opšteg dizajna i povezivanju sa specifičnim detaljima u prostoru. Dizajn je napravljen na način da se detaljno analizira postojeći kvalitet područja. Iz toga je generisan dizajn koji se fokusira na probleme transformacije urbanih i ruralnih područja.

Naglasak je na analizi starog i novog, na kulturnoj singularnosti i modernih specifikacija objekata uz interdisciplinarni pristup. Dizajn obezbeđuje kvalitet i predstavlja način kako se  uspostavlja veza između istorije i modernih rešenja prostornog planiranja turističkih kompkeksa kao što je Palić. Stvaranjem te veze, dizajn predstavlja svojevrstan vodić za buduće razvojne projekte područja.