Investicioni potencijali
Biznis inkubator
http://www.adobe.com/go/getflashplayer

Kao instrument podrške ekonomskog razvoja, POSLOVNI INKUBATOR predstavlja deo infrastrukture za podršku preduzetnicima u započinjanju biznisa kao i u razvoju i opstanku mladih preduzeća.

 

Poslovni inkubator Subotica je smešten u Industrijskoj zoni opštine Subotica na dva lokaliteta međusobno udaljena 500 m, na površini od cca 2000 m2 i u svom sastavu ima trenutno 13 stanara.


POSLOVNI INKUBATOR SUBOTICA
Magnetna polja 6
Subotica
Tel:+ 381 (0)24 544 044
Fax: +381 (0)24 580 777
e-mail: office@bis-su.rs

www.bis-su.rs

 

Osnovni zadatak Poslovnog inkubatora je da svojim stanarima stvori poslovno okruženje koje će im omogućiti uspešno prevazilaženje početne, ujedno i najkritičnije faze njihovog poslovanja pružanjem potrebnih alata za rast i razvoj kao što su:
konsalting usluge
oprema za proizvodnju
kancelarijske usluge
tehnička podrška
preduzetnička obuka<
povlašćene cene zakupa poslovnog prostora

 

USLOVI PRIJEMA U INKUBATOR
da je novoosnovano preduzeće do godinu dana
da je preduzeće u domaćem vlasništvu
da se kandidat bavi delatnošću proizvodnog ili uslužnog sektora – industrijskog profila
fizičko lice je u obavezi da registruje preduzeće  3 meseca po ulasku u Inkubator


 
Konkurs za prijem stanara je permanentnog karaktera, a evaluacija primljenih prijava vrši se kvartalno od strane Skupštine Poslovnog inkubatora.

DELATNOSTI “STANARA”
ženska modna konfekcija po meri, standardna konfekcija i modno savetovanje
servis i maloprodaja programa ATB SEVER, 
izrada svetlećih reklama, reklamnih tabli, sitoštampa i tamponštampa
dizajn i izrada nameštaja za poslovne i stambene prostore
pružanje usluga u oblasti automatizacije, regulacije i upravljanja u industriji
proizvodnja PE folije, vreća, džakova, kesa za zamrzivač i raznih vrsta butik kesa
proizvodnja čokoladnih proizvoda sa aktivnim balastnim materijama zasnovana na zaštićenom tehnološkom postupku putem patenta
proizvodnja finih muških čarapa, zastupništvo „Aloma“ i „Neetex –Koreja, proizvođači mašina i igala za pletenje čarapa
proizvodnja, inovacija i servis aparata za zavarivanje sa posebnim naglaskom na inverterske tehnologije