Investirajte u Subotici
10+1 razloga za investiranje
http://www.adobe.com/go/getflashplayer

Warning: Creating default object from empty value in /home/sinvest/public_html/library/FUNCTIONS.php on line 188
18.02.2015Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima      

 KONKURS

za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima u 2015. godini


Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za kupovinu novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima.

> detaljnije...
18.02.2015Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda      

Na osnovu člana 6. i 15. Statuta Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede i Programa rada i finansijskog plana Fonda za 2015. godinu, Savet Fonda raspisuje

KONKURS

za dodelu kredita za nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda u 2015 godini


Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda u 2015 godini.

> detaljnije...
18.02.2015Konkurs za dodelu kredita za nabavku kvalitetne teladi za tov      

 KONKURS

za dodelu kredita za nabavku kvalitetne teladi za tov u 2015. godini


Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku kvalitetne teladi za tov u 2015 godini.
Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima - fizičkim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

> detaljnije...
18.02.2015Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje      

KONKURS

za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje u 2015. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za kupovinu sistema i opreme za navodnjavanje.
Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.
Kreditna sredstva se dodeljuju za kupovinu novih sistema i opreme za navodnjavanje.

> detaljnije...
30.01.2015Konkurs za dodelu srednjoročnih kredita za podsticanje i unapređenje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Subotice      

 K O N K U R S

ZA DODELU SREDNJOROČNIH KREDITA ZA PODSTICANJE I UNAPREĐENJE
POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE


1. CILJEVI DODELE SREDSTAVA
Osnovni ciljevi dodele sredstva su učešće u obezbeđivanju finansijskih sredstava za podsticanje poljoprivredne aktivnosti i efikasnosti poslovanja u oblasti poljoprivrede.
2. NAMENA I USLOVI I KRITERIJUMI DODELE SREDSTAVA
Sredstva po ovom konkursu dodeljivaće se za:
- finansiranje kupovine mehanizacije (pogonske i priključne), opreme za sve grane poljoprivredne proizvodnje i sadnog materijala.
Pravo korišćenja sredstava Fonda ima fizičko lice koje ispunjava sledeće uslove:
- da je nosilac, odnosno član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u
Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom;
- da nema neizmirenih dospelih i nedospelih obaveza prema Fondu za razvoj poljoprivrede Grada Subotice i
- da ima prebivalište na teritoriji Grada Subotice najmanje poslednjih pet godina i nekretninom na području Grada Subotice.
Merila i kriterijumi dodele sredstava prema Programu Fonda čine:
1. da učesnik konkursa ima status osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i da je izmirio dug po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika;
2. da učesnik konkursa ima status osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i
3. da učesnik konkursa nema status osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

> detaljnije...
29.01.2015Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke opreme preduzetnicama i ženama osnovačima malih preduzeća      

 Garancijski fond APV raspisuje 

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke opreme preduzetnicama i ženama osnovačima malih preduzeća

 - GARANTNI POTENCIJAL 150.000.000,00 DINARA –

CILJEVI IZDAVANJA GARANCIJA
Osnovni cilj izdavanja garancija je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnim linijama poslovnih banaka, ženama preduzetnicama i ženama osnivačima malih preduzeća koje delatnost obavljaju manje od tri godine, radi obezbeđenja nedostajućih finansijskih sredstava, sa ciljem podsticanja privredne aktivnosti, povećanje nivoa tehničke opremljenosti, boljeg korišćenja postojećih kapaciteta, većeg izvoza, povećanje zaposlenosti, štednja energije, prerada sekundarnih sirovina, supstitucija uvoza, zaštita životne sredine, povećanje efikasnosti i efektivnosti poslovanja subjekata u oblasti proizvodnih usluga i proizvodnje.

NAMENA SREDSTAVA
Pravo učešća na ovom konkursu imaju:
- ŽENE PREDUZETNICE i
- ŽENE OSNIVAČI MALIH PREDUZEĆA,
koje obavljaju delatnost manje od tri godine čije je poslovno sedište radnje ili preduzeća na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

> detaljnije...
29.01.2015Konkurs za dodelu kratkoročnih kredita za obrtna sredstva      

 Na osnovu Programa rada za 2014. godinu i Odluke Nadzornog odbora Razvojnog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad,  Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad raspisuje 

KONKURS 
ZA DODELU KRATKOROČNIH KREDITA ZA OBRTNA SREDSTVA


1. CILjEVI I NAMENA DODELE SREDSTAVA

Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava namenjenih finansiranju obrtnih sredstava potrebnih za obezbeđenje kontinuiteta poslovnih procesa preduzeća. 
Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 300.000.000,00 dinara. 

2. KORISNICI KREDITA

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica kategorisana kao mikro mala i srednja preduzeća (u skladu sa članom 6. Zakona o računovodstvu) i preduzetnici sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine. 
Po ovom konkursu zahtev može podneti samo jedno od pravnih lica ili preduzetnika koja se, prema pozitivnim zakonskim propisima, smatraju povezanim licima. 

3. NAMENA SREDSTAVA

Krediti će se dodeljivati za potrebe održanja finansijske likvidnosti. 
Sredstva iz kredita se ne mogu koristiti za nabavku trgovačke robe i finansiranje naplate trgovačke robe kao i finansiranje građevinske delatnosti. 

> detaljnije...