Investirajte u Subotici
10+1 razloga za investiranje
http://www.adobe.com/go/getflashplayer

Warning: Creating default object from empty value in /home/sinvest/public_html/library/FUNCTIONS.php on line 188
29.01.2015Konkurs za dodelu kratkoročnih kredita za finansiranje izvoza      

 Na osnovu Programa rada za 2014. godinu i Odluke Nadzornog odbora Razvojnog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad raspisuje

KONKURS
ZA DODELU KRATKOROČNIH KREDITA ZA FINANSIRANjE IZVOZA


1. CILjEVI DODELE SREDSTAVA
Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške pripreme i realizacije izvoznih aranžmana.
Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 400.000.000,00 dinara.
2. KORISNICI KREDITA
Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica (mikro, mala i srednja preduzeća) i preduzetnici sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine koja dokumentuju da će odobrena sredstva biti u funkciji ostvarenja deviznog priliva po osnovu izvoza roba i usluga domaćeg porekla.
Po ovom konkursu zahtev može podneti samo jedno od pravnih lica koja se, prema pozitivnim zakonskim propisima, smatraju povezanim pravnim licima.
3. NAMENA SREDSTAVA
Krediti su namenjeni za finansiranje obrtnih sredstava za potrebe proizvodnje i izvoza roba i usluga domaćeg porekla.

> detaljnije...
29.01.2015Konkurs za dodelu dugoročnih kredita za unapređenje prehrambeno-prerađivačke proizvodnje (nabavka nove opreme)      

 KONKURS ZA DODELU DUGOROČNIH KREDITA ZA UNAPREĐENjE PREHRAMBENO-PRERAĐIVAČKE PROIZVODNjE 

(NABAVKA NOVE OPREME)

1. CILjEVI DODELE SREDSTAVA 
Osnovni cilj dodele kredita je unapređenje prehrambeno-prerađivačke proizvodnje u Vojvodini. 
Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 150.000.000,00 dinara. 
2. KORISNICI KREDITA 
Pravo učešća na Konkursu imaju:

  • pravna lica kategorisana kao mikro, mala ili srednja preduzeća (u skladu sa članom 6. Zakona o računovodstvu) i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti prehrambeno-prerađivačke proizvodnje sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine;
  • pravna lica – mikro, mala i srednja preduzeća registrovana za obavljanje delatnosti prehrambeno-prerađivačke proizvodnje sa registrovanim ogrankom na teritoriji AP Vojvodine, koja su u obavezi da investiciju finansiranu sredstvima Razvojnog fonda AP Vojvodine doo Novi Sad (u daljem tekstu: Fond) realizuju na teritoriji AP Vojvodine.

Po ovom Konkursu zahtev može podneti samo jedno od potencijalnih korisnika kredita koji se, prema pozitivnim zakonskim propisima, smatraju povezanim licima. 
3. NAMENA SREDSTAVA 
Krediti će se dodeljivati za nabavku nove opreme za prehrambeno-prerađivačku proizvodnju. 

> detaljnije...
29.01.2015Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva      

 KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA TRAJNA OBRTNA SREDSTVA

1. CILjEVI I NAMENA DODELE SREDSTAVA

Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava namenjenih finansiranju trajnih obrtnih sredstava potrebnih za obezbeđenje kontinuiteta poslovnih procesa preduzeća. 
Za realizaciju ove kreditne linije sredstva je obezbedila Autonomna pokrajina Vojvodina u iznosu od 400.000.000,00 dinara.

> detaljnije...
02.10.2014KONKURS ZA DODELU DUGOROČNIH KREDITA ZA POLjOPRIVREDU      

 Na osnovu Programa rada za 2013. godinu i Odluke Nadzornog odbora Razvojnog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad,Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad raspisuje

KONKURS
ZA DODELU DUGOROČNIH KREDITA ZA POLjOPRIVREDU

1. CILjEVI DODELE SREDSTAVA
Osnovni ciljevi dodele kredita su obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške razvoja i unapređenja sektora poljoprivrede putem povećanja nivoa tehničke opremljenosti, povećanja obima, efikasnosti i inteziviranja poljoprivredne proizvodnje, povećanja produktivnosti, podizanje stepena konkurentnosti i zaštite životne sredine kao i podsticanje udruženog učešća više nosilaca individualnih poljoprivrednih gazdinstava u realizaciji zajedničke investicije u poljoprivredi radi poboljšanja tržišne pozicije individualnih gazdinstava.Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 250.000.000,00 dinara.
2. KORISNICI KREDITA 
Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstavana teritoriji AP Vojvodine, koji imaju aktivan status gazdinstva i otvoren namenski račun u poslovnoj banci prijavljen u Upravi za agrarna plaćanja.

> detaljnije...
02.10.2014KONKURS ZA DODELU KRATKOROČNIH KREDITA ZA OBRTNA SREDSTVA      

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad raspisuje

KONKURS

ZA DODELU KRATKOROČNIH KREDITA ZA OBRTNA SREDSTVA

 

1. CILjEVI I NAMENA DODELE SREDSTAVA 
Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava namenjenih finansiranju obrtnih sredstava potrebnih za obezbeđenje kontinuiteta poslovnih procesa preduzeća. Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 300.000.000,00 dinara.
2. KORISNICI KREDITA 
Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica kategorisana kao mikro mala i srednja preduzeća (u skladu sa članom 6. Zakona o računovodstvu) i preduzetnici sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine. Po ovom konkursu zahtev može podneti samo jedno od pravnih lica ili preduzetnika koja se, prema 
pozitivnim zakonskim propisima, smatraju povezanim licima.
3. NAMENA SREDSTAVA
Krediti će se dodeljivati za potrebe održanja finansijske likvidnosti. Sredstva iz kredita se ne mogu koristiti za nabavku trgovačke robe i finansiranje naplate trgovačke robe kao i finansiranje građevinske delatnosti.

> detaljnije...
01.10.2014Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške razvoju inovativnih klastera u 2014. godini      

 Rok za prijavu: petak, 10. oktobar 2014.
U okviru Programa podrške razvoju inovativnih klastera u 2014. godini, Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisuje javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava.

> detaljnije...
29.09.2014K O N K U R S ZA DODELU SREDNJOROČNIH KREDITA ZA PODSTICANJE I UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE      

 K O N K U R S

ZA DODELU SREDNJOROČNIH KREDITA ZA PODSTICANJE I UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE

1. CILJEVI DODELE SREDSTAVA 
Osnovni ciljevi dodele sredstva su učešće u obezbeđivanju finansijskih sredstava za podsticanje poljoprivredne aktivnosti i efikasnosti poslovanja u oblasti poljoprivrede.
2. NAMENA, USLOVI I KRITERIJUMI DODELE SREDSTAVA
Sredstva po ovom konkursu dodeljivaće se za: 
- finansiranje kupovine poljoprivrednog zemljišta i sadnog materijala.
Pravo korišćenja sredstava Fonda ima fizičko lice koje ispunjava sledeće uslove:
- da je nosilac, odnosno član porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom; 
- da nema neizmirenih dospelih i nedospelih obaveza prema Fondu za razvoj poljoprivrede Grada Subotice i 
- da ima prebivalište na teritoriji Grada Subotice najmanje poslednjih pet godina i nekretninom na području Grada Subotice.
Merila i kriterijumi dodele sredstava prema Programu Fonda čine:
1. da učesnik konkursa ima status osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i da je izmirio dug po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika; 
2. da učesnik konkursa ima status osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i 
3. da učesnik konkursa nema status osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
> detaljnije...